Záruční povinnosti

Na všechny modely kosmetického vybavení vyráběného společností Alvi Praha je poskytována záruka 18 měsíců v případě prodeje podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě a 24 měsíců v případě prodeje fyzické osobě. Tyto podmínky se nevztahují na zařízení Alvipen (záruka 12 měsíců) a na veškeré příslušenství (záruka 6 měsíců).

V případě záručního případu dodání kosmetického vybavení do našeho servisního střediska k opravě a zpětné dodání kosmetického vybavení kupujícímu po opravě provádí se na náklady kupujícího.

V případě, že se nejedná o záruční případ, dodání kosmetického vybavení do našeho servisního střediska k opravě a zpětné dodání kosmetického vybavení kupujícímu po opravě provádí se na náklady kupujícího.

V pozáruční době (po uplynutí 18 (24) měsíců záruky výrobce) dodání kosmetického vybavení do našeho servisního střediska k opravě a zpětné dodání kosmetického vybavení kupujícímu po opravě provádí se na náklady kupujícího.

Podmínky záruky výrobce neporušují zákon České Republiky „89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník“, neomezují práva kupujícího a řídí se platnou Českou legislativou.

Záruka výrobce vyprší v následujících případech:

 • používání zařízení v rozporu s požadavky provozní příručky;

 • poškození zařízení v důsledku úmyslného nebo chybného jednání kupujícího;

 • přítomnost mechanického nebo jiného poškození zařízení;

 • vniknutí kapaliny, prachu, hmyzu a jiných cizích předmětů do zařízení;

 • vlastní demontáž nebo jiné vnější zásahy do konstrukce zařízení.

Záruka výrobce se nevztahuje na poruchy zařízení způsobené následujícími důvody:

 • poškození častí a dílů podléhajících opotřebení, jakož i spotřebního materiálu (baterie, manžety na suchý zip, rukavice, látkové doplňky atd.) způsobené nesprávnou nebo neopatrnou instalací, použitím, skladováním, nesprávnou nebo nedbalou údržbou;

 • používání nekvalitních, vlastní výrobý nebo opotřebovaných komponentů;

 • vyšší moc (nehoda, požár, povodeň, výpadek proudu atd.).

Práva a povinnosti výrobce a spotřebitele v souladu s platným zákonem České Republiky „89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník“:

 • výrobce nebo organizace vykonávající funkce výrobce na základě dohody s ním je povinna převzít od spotřebitele zboží v nepřiměřené kvalitě a případně zkontrolovat jeho kvalitu;

 • spotřebitel má právo podílet se na kontrole kvality zboží;

 • v případě sporu o důvodech vzniku vad zboží je výrobce nebo organizace vykonávající funkce výrobce povinna provést na vlastní náklady kontrolu zboží;

 • spotřebitel má právo zpochybnit znalecký posudek u soudu;

 • pokud bylo na základě kontroly zboží zjištěno, že vady vznikly po převodu zboží spotřebiteli v důsledku porušení stanovených pravidel pro používání, skladování nebo přepravu zboží, jednání třetích osob nebo vyšší moci je spotřebitel povinen uhradit výrobci nebo organizaci vykonávající funkce výrobce náklady na kontrolu a náklady spojené s jejím provedením, a taky skladováním a přepravou zboží.

Objednejte si bezplatnou konzultaci

Náš kvalifikovaný odborník zodpoví všechny otázky